Επιδοτούμενα προγράμματα Voucher ηλικιών 24 έως 49 για το 2019

Άμεσα πρόκειται να προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ
επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους ηλικιών 24-49 ετών,
που θα αφορούν διάφορες ειδικότητες.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

• Απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο)
• Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Απόφοιτοι ΙΕΚ
• Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

 

Δράσεις προγραμμάτων

• Θεωρητική κατάρτιση
• Συμβουλευτική καθοδήγηση
• Δωρεάν Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Σας ενδιαφέρουν τα προγράμματα?