Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

 

Διάρκεια: 2μήνες / 300 ώρες
Κόστος : 250 ευρώ
Μαθήματα: Μέσω e-learning

Σκοπός του προγράμματος

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού.

 

Δομή προγράμματος

• Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
• Διαπολιτισμική επικοινωνία
• Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
• Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Χαρακτηριστικά προσφύγων-Ασυνόδευτοι Ανήλικοι και Εκπαίδευση
• Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες Προσφύγων
• Αποτελεσματικές Πρακτικές Ενσωμάτωσης Προσφύγων
• Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
• Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
• Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας
• Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Περιλαμβάνει:
• E-books
• πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό)
• πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα)
• εργασίες-δραστηριότητες
• βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input