Πρόγραμμα Voucher για άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών

voucher για άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

24/2/2017 - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν όσοι γεννήθηκαν το έτος 1953 έως και το 1987, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λίγα λόγια

Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και παρέχει:

 Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €
➤ Υποστήριξη και συμβουλευτική
➤ Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
➤ Πιστοποίηση γνώσεων
 Πρακτική άσκηση 500 ωρών
 Εγγυημένη απασχόληση για 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στους 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός τα logistics κ.α, σε 59 ειδικότητες
 Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987)
 Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Κριτήρια επιλογής

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :
➤ Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015 
➤ Ο χρόνος ανεργίας
➤ Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο
➤ Ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν δωρεάν ανέργους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας,

footer voucher 29 64Για περισσότερες πληροφορίες www.voucher.gov.gr