Voucher 2016: Οι 60 ειδικότητες που ανοίγουν 23.000 θέσεις για ανέργους

2016 11 15 dimosioi ipalliloi

Προσλήψεις 23.000 ανέργων από 60 διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλματα προβλέπει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 1η ως τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι ηλικίας 29 ως 64 ετών απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο) καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοί τίτλων σπουδών της «μεταδευτεροβάθμιας» εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει από  2 κλάδους. 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις από 10 κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 4+1 στάδια:

  1. Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής που παρουσιάζονται στον πίνακα.
  2. Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  5. Διατήρηση στην εργασία 10.000 ανέργων από τους 23.000 που θα επιλεγούν μετά τη λήξη του προγράμματος, με επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 112 εκατ. ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα (29-64 ετών) και έχουν ολοκληρώσει είτε α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή  προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το πρόγραμμα έχει ανασχεδιαστεί τους τελευταίους μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου,  με στόχο να  απευθύνεται σε 23.000 χιλιάδες άνεργους με τον ίδιο προϋπολογισμό.

Στο  εξής, όλοι οι ωφελούμενοι  θα  λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, δηλαδή για τους 6 περίπου μήνες που θα διαρκέσει το πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν με 433 ευρώ το μήνα, μικτά.

ΟΙ 60 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 10 ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ 23.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 ΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΜΕ 5ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)
2. LOGISTICS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
  


ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ
5. ΤΠΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
7. ΤΡΟΦΙΜΑ -ΠΟΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΕΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
10. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε εδώ ή επικοινωνήστε στο τηλ. 21 555 555 00 (Εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα) ή στα κατά τόπους παραρτήματά μας.

 

2017 03 17 koinonikos tourismos

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού...


Γενικά    Read more...

2017 03 20 koinofelis ergasia

Στη τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την ανάρτηση των οριστικών πινάκων για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους της χώρας.


Για άνεργους    Read more...

2017 03 07 kea

Αλλαγή έχει επέλθει στον ορισμό της μονογονεϊκότητας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Για άνεργους    Read more...

2017 03 06 ypoxreotika pos

Το περιεχόμενο Κοινής Υπουργικής Απόφασης - που αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των ημερών - με τη λίστα των επαγγελμάτων που θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά μηχανήματα POS και να αποδέχονται συναλλαγές με πλαστικό χρήμα από τους πελάτες τους δημοσίευσε το «Έθνος της Κυριακής».


Γενικά    Read more...

Επικοινωνούμε εμείς μαζί σας για προγράμματα που ίσως σας ενδιαφέρουν


Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input