Αθήνα

Διεύθυνση: Θηβών 152 και Παπάγου
Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 18233
Τηλέφωνο: 2104.919.360
Φαξ: 2104.934.275
Email: xl@consulkek.gr