Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αποκλειστικό μέλημά μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε εσάς, πάντα με σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας.

Έχοντας ως σκοπό την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, βελτιώνουμε διαρκώς την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας τους από την Εταιρεία μας. Αναγνωρίζοντας επίσης ότι η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί διαρκή ευθύνη, θα ενημερώνουμε και θα επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των Υποκειμένων , βελτιώνοντάς την και προσθέτοντας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου για την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών και συμμορφούμενοι πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,. Είναι πολύ σημαντικό και σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας προκειμένου να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία ενημέρωσής της.