Υποχρεωτική Κατάρτιση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

 

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα  υποχρεωτικής κατάρτισης για το  προσωπικό των  επιχειρήσεων τροφίμων.

 

Θεσμικό πλαίσιο

Tο προσωπικό (εργοδότες και εργαζόμενοι)  των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων,  έχουν την υποχρέωση  να καταρτίζονται  σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων  (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 

Διάρκεια προγραμμάτων

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 10 ώρες. 

 

Θεματολογία προγραμμάτων

Η θεματολογία των προγραμμάτων είναι αυτή που έχει ορίσει ο ΕΦΕΤ για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Κατεβάστε την Αίτηση συμμετοχής εδώ.

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input