Σεμινάριο Housekeeping

 

Το σεμινάριο απευθύνεται

› Σε όλους όσοι εργάζονται σε ξενοδοχεία στο συγκεκριμένο πόστο

› Σε αυτούς που θέλουν να εργαστούν στο χώρο των ξενοδοχείων

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες έτσι ώστε να μπορούν να:

› Οργανώσουν τις καθημερινές εργασίες του τμήματος ορόφων με σωστό χρονοδιάγραμμα και τρόπο που θα τους επιτρέπει να διεκπαιρώνουν σωστά και έγκαιρα τον καθαρισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.

› Διαχειρίζονται σωστά τα λινά, τον ιαματισμό και τα υλικά της επιχείρησης για τη σωστή και αποτελεσματική εργασία

› Συμπληρώνουν και ελέγχουν τα απαραίτητα έγγραφα του τμήματος ορόφων

› Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου

 

Διάρκεια σεμιναρίου

24 ώρες

 

Ενότητες

› Ρόλος & Σπουδαιότητα οργάνωσης του τμήματος

› Προσόντα - Εκπαίδευση προσωπικού

› Καθαρισμός - Εργασίες στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείου

› Λινά δωματίων - Ιματισμός

› Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμηματα του ξενοδοχείου

 

Παρέχονται

› Πιστοποιητικό παρακολούθησης

› Εκπαιδευτικές σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

Τρόπος Υλοποίησης

› Διαζώσης

› Μέσω E-learning / Σύγχρονη τηλεκατάρτιση

 

Κόστος

Κόστος σεμιναρίου: 120€

*Δυνατότητα εξόφλησης σε 2 δόσεις

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input