Προγράμματα επιμόρφωσης για τεχνίτες συνεργείων

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, υλοποιεί Προγράμματα επιμόρφωσης, για τεχνίτες & εκμεταλλευτές- συνεκμεταλλευτές συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

Θεσμικό πλαίσιο – προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το εδάφιο (β) του άρθρου 1 της υπ. αριθ. Οικ.902/24/8-01-2004 (ΦΕΚ 66/Β) και κατά τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207 Α) ορίζεται ότι όλοι οι εμπειροτέχνες που δεν έχουν τίτλο σπουδών είτε αυτοί είναι απασχολούμενοι τεχνίτες είτε εκμεταλλεύονται είτε συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος άνευ εξετάσεων, εφόσον:

Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον (8) οκτώ ετών, η οποία να έχει διανυθεί την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών τους για την άδεια και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο τουλάχιστον 100 ωρών σε αναγνωρισμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο στο Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών .

 

Επίσης σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 19197/1483/25-08-97 ( Β 743) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών οι φανοποιοί – βαφείς που θέλουν να αναβαθμίσουν την άδειά τους πρέπει να παρακολουθήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης Φανοποιού & Βαφέα.

Αφορά

Άδειες άσκησης επαγγέλματος:

‣ Μηχανοτεχνίτη
‣ Ηλεκτροτεχνίτη
‣ Φανοποιού
‣ Βαφέα

 

Διάρκεια

Τα προγράμματα άδειας άσκησης επαγγέλματος έχουν διάρκεια 100 ώρες και τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης Φανοποιού & Βαφέα έχουν διάρκεια 45 ώρες.

Η θεματολογία των προγραμμάτων στηρίζεται στην ύλη που ορίζουν οι 73102/715/1988 (Β 302) και 19197/1483/25-08-97 ( Β 743) Αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Elearning παρακολούθηση

Προσφέρεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω internet , σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας στο CONSUL A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input