Εργατικά - Ασφαλιστικά στην πράξη


Το CONSUL Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα με τίτλο <<Εργατικά – Ασφαλιστικά στην πράξη μέσω του προγράμματος μισθοδοσίας UNION>>
Διάρκεια 30 ώρες.

Το πρόγραμμα Union Μισθοδοσία είναι εύχρηστο και απαιτεί πολύ λίγο χρόνο εκμάθησης. Χωρίς καμία παραμετροποίηση μπορεί ακόμα και ο νέος χρήστης λογιστικών εφαρμογών να ξεκινήσει να εργάζεται. Η δομή του είναι τέτοια, ώστε όλες οι κινήσεις να γίνονται πολύ γρήγορα καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

✓ Οικονομολόγους (εργαζόμενους – άνεργους)
✓ Εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία
✓ Εργαζόμενους με μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σε εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα 

Τρόπος Υλοποίησης

Μέσω πλατφόρμας E-learning

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ώρες και θα υλοποιηθεί μέσω E-learning. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί σχετικό demo της εταιρείας UNION προκειμένου να κάνει και πρακτική εξάσκηση και από τον χώρο του για όσο διαρκεί το πρόγραμμα και πέραν των ωρών της κατάρτισης.

Ενότητες εκπαιδευτικού προγράμματος


Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3

Αναφορά στο νέο ασφαλιστικό πλαίσιο ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

✓ Ποια ασφαλιστικά ταμεία εντάσσονται
✓ Ποια ασφαλιστικά ταμεία εξαιρούνται Ασφαλιστέα πρόσωπα – Υποχρεωτική ασφάλιση
✓ Κατηγορίες ασφαλισμένων με εισφορές μισθωτών
✓ Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
✓ Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού


Εργατικά – Ασφαλιστικά στην πράξη μέσω του προγράμματος μισθοδοσίας UNION

✓ Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ
✓ Διαδικασία πρόσληψης 
✓ Εύρεση Μισθού
✓ Πλήρης , μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
✓ Συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου
✓ Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας
✓ Έλεγχος και υποβολή πρόσληψης , πίνακας προσωπικού και συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο ΕΡΓΑΝΗ
✓ Υπολογισμός μισθοδοσίας 
✓ Αποδείξεις πληρωμής , λογιστικά άρθρα μισθοδοσίας
✓ Υπολογισμός και αποστολή ΑΠΔ, δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών
✓ Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων , επίδομα αδείας , αποζημίωση αδείας
✓ Ασφάλιση ασθένειας &υποχρεώσεις εργοδότη
✓ Αποχωρήσεις –Λήξεις συμβάσεων –Απολύσεις
✓ Εύρεση αποζημίωσης απόλυσης 
✓ Βεβαιώσεις αποδοχών


Απαντήσεις σε ερωτήσεις, παροχή διευκρινίσεων

 

Κόστος: 150€ και θα εξοφλείται σε δύο δόσεις.

Έκπτωση 10% σε όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας elearning
20% για ομαδικές εγγραφές από 8 άτομα και πάνω.

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input