Νέο Επιδοτούμενo Πρόγραμμα Εργαζομένων ηλικίας 18 έως 64 ετών

Vouche 18 64 2019

 

 

Που Απευθύνεται

 

Σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ηλικίας 18-64 ετών κι ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης.

 

Σκοπός

 

Με κύριο σκοπό την υποστήριξη εργαζομένων ώστε να βελτιώσουν μέσω της κατάρτισης και πιστοποίησης τα προσόντα και την ανταγωνιστικότητά τους, το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

Θεματικά Αντικείμενα

 

"Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών"

• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
• Τεχνικός Η/Υ & Δικτυών
• Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
• Τεχνικός Κατασκευής Και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)
• Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης / Social Media

"Πωλήσεις – Marketing"

• Πωλητής Λιανικής
• Προωθητής Πωλήσεων (Merchandiser)
• Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων)
• Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων)
• Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου
• Διεθνές Εξαγωγικό Εμπόριο Τροφίμων)
• Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
• Στέλεχος Διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων
• Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων

"Οικονομία - Διοίκηση"

• Υπάλληλος Γραφείου
• Γραμματέας Διοίκησης
• Εσωτερικός Ελεγκτής
• Οργανωσιακή Κουλτούρα Και Διαχείριση Χρόνου (Time Management)

"Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics"

• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Στον Κλάδο Των Τροφίμων
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Φαρμακευτικών Προϊόντων
• Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών / Διαλογέας

"Τρόφιμα"

• Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής Και Βελτιστοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας Τροφίμων
• Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής Στην Αγροδιατροφή
• Ειδικός Σε Θέματα Τυποποίησης, Συσκευασίας Και Ποιοτικού Ελέγχου Στον Κλάδο Των Υδατοκαλλιεργειών
• Υπάλληλος Επεξεργασίας Και Τυποποίησης Ελαιόλαδου
• Γευσιγνώστης Οίνων

"Τεχνικά Επαγγέλματα"

• Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
• Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανήματων

 

Λεπτομέρειες Προγράμματος

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας.
Τρόπος παρακολούθησης: Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως κατάρτιση (συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης).

 

Στάδια προγράμματος:
- Κατάρτιση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα (δείτε αναλυτικά παραπάνω)
- Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης και συνολικά 350€ ανά εργαζόμενο.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο:

• Α.Φ.Μ. του υποψήφιου

• Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου

• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου

4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης:

• Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, ή

• Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε:

- Αίτηση συμμετοχής

- Υπεύθυνη δήλωση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης

- Υπεύθυνη δήλωση γνήσιων εγγράφων

- Υπεύθυνη δήλωση κατάστασης μισθοδοσίας

- Οδηγίες συμπλήρωσης δικαιολογητικών

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα παρακάτω αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας:

• Για Αθήνα στο email: xl@consulkek.gr

• Για Καλαμάτα στο email: kalamata@consulkek.gr

• Για Πύργο στο email: info@consul.gr

• Για Άρτα στο email: arta@consulkek.gr

• Για Σπάρτη στο email: consulsp@otenet.gr

• Για Αγρίνιο στο email: agrinio@consulkek.gr

• Για Λεχαινά στο email: lexaina@consulkek.gr

• Για Κυπαρισσία στο email: kuparissia@consulkek.gr

• Για Υπόλοιπη Ελλάδα στο email: seminaria@consulkek.gr

 

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
 

 

 

 


epanek espa2019