Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016).

 

Διάρκεια: 400 ώρες / 3 μήνες
Κόστος: 220 ευρώ
Μαθήματα: Μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης e-learning

 

Σκοπός

Σκοπό έχει την παροχή εξειδίκευσης σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων

✓ στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
✓ στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής
✓ στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
✓ γενικότερα σε Δομές Δια Βίου Μάθησης

 

Θεματικές Ενότητες

✓ Έννοιες, Φορείς και Θεσμικό Πλαίσιο
✓ Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
✓ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
✓ Σύνδεση με αγορά εργασίας
✓ Εκπαιδευτικό σύστημα
✓ Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
✓ Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
✓ Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
✓ Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση ομάδων
✓ Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
✓ Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση
✓ Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
✓ Η λειτουργία των Δομών Δια Βίου Μάθησης
✓ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input