Οργάνωση & Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Διάρκεια: 2 μήνες / 250 διδακτικές ώρες
Κόστος : 250 ευρώ
Μαθήματα: Μέσω e-learning

Γιατί να το παρακολουθήσω

Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: K1/122436/25-07-2016, ως Σύμβουλος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

 

Δομή (Θεματικές Ενότητες)

• Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
• Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ
• Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
• Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
• Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
• Διάγνωση αναγκών των εκπαιδευομένων
• Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
• Η σημασία της Ομάδας
• Γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
• Καλές Πρακτικές
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Περιλαμβάνει

• E-books
• πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό)
• πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα)
• εργασίες-δραστηριότητες
• βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input