Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

 

Διάρκεια: 3 μήνες / 400 ώρες
Κόστος : 250 ευρώ
Μαθήματα: Μέσω e-learning

Σκοπός του προγράμματος

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού.

 

Δομή προγράμματος

• Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
• Διαπολιτισμική επικοινωνία
• Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
• Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Χαρακτηριστικά προσφύγων-Ασυνόδευτοι Ανήλικοι και Εκπαίδευση
• Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες Προσφύγων
• Αποτελεσματικές Πρακτικές Ενσωμάτωσης Προσφύγων
• Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
• Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
• Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας
• Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Περιλαμβάνει:
• E-books
• πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό)
• πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα)
• εργασίες-δραστηριότητες
• βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input