Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια: 400 ώρες / 3 μήνες
Κόστος : 250 ευρώ
Μαθήματα: Μέσω e-learning

Σκοπός

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ).

 

Δομή

• Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
• Όψεις της γλώσσας
• Διδασκαλία των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
• Διδασκαλία γραμματικής, λεξιλογίου και προφοράς
• Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος
• Θέματα αξιολόγησης
• Διγλωσσία
• Πολιτισμοί και Σχολείο
• Διαπολιτισμική εκπαίδευση
• Επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών

 

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1 μόριο σύμφωνα με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
 Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;

 

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input