Τι ισχύει με το απόρρητο των ανηλίκων

Στην πλειοψηφία τους οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε άτομα άνω των 16 ετών.   Κατ’ εξαίρεση όταν οι δραστηριότητες απευθύνονται σε  ανήλικα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και η επεξεργασία αφορά δικά τους προσωπικά δεδομένα  ,    η εταιρεία μας ,  επιδεικνύοντας περισσή ευαισθητοποίηση και  γνωρίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, δείχνει ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την ενημέρωσή τους  και των κηδεμόνων τους και επίσης εφαρμόζει  αυστηρότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα  και κανόνες για την ασφάλειά τους και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εγγυήσεις κατά την επεξεργασία τους και στα δικαιώματά τους.

Δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας,  φροντίζουμε ώστε κάθε ενημέρωση και ανακοίνωση, σχετικά με τις  επεξεργασίες που  απευθύνονται σε παιδί, να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα την οποία ειδικά  το παιδί   να  μπορεί να κατανοεί εύκολα  και  δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις εγγυήσεις κατά την επεξεργασία των ΔΠΧ  και στα δικαιώματα των παιδιών.   

Εάν είστε κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται  να μας υποβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο τα   στοιχεία σας  χωρίς τη σύμφωνη γνώμη/έγκριση του κηδεμόνα σας.

Γενική επισήμανση: για συμμετοχή ανήλικου σε πρόγραμμα κατάρτισης η αίτηση συμμετοχής θα γίνεται δεκτή από την εταιρεία μας (τόσο  η χειρόγραφη  όσο και η ηλεκτρονική αίτηση μέσω του site) μόνο εφόσον  υπάρχει η  σύμφωνη γνώμη/υπογραφή του κηδεμόνα του ανήλικου.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους,  να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής  σύμφωνης γνώμης / υπογραφής του κηδεμόνα του ανηλίκου. Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες που αφορούν άτομο κάτω των 16 ετών , χωρίς την έγκριση του κηδεμόνα του, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.