elen
Slide background

Voucher για υποψήφιους 18 έως 24 ετών

Για άνεργους

Επιδοτούμενο
Slide background

Voucher | Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

Για άνεργους

Slide background

Πρόγραμμα Voucher 29 έως 64 ετών

Για άνεργους

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
2600€ επίδομα
Slide background

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Για όλους

Εξασφαλίσετε τα πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση

Slide background

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αξιοποίησε την ευκαιρία για εύρεση εργασίας

Slide background

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από το blog του ΚΕΚ Consul

Δείτε τα τελευταία νέα!!!!

Slide background

Αυτοεκτίμηση & Ψυχική Υγεία

Για όλους

Slide background

Απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας

Πιστοποίηση

Η διαδικασία της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (ΦΕΚ. 118 Α’/15-5-2014). Ακολούθως δε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016), οι διατάξεις του άρθρου 17 της ανωτέρω Υ.Α. τροποποιούνται. Ειδικότερα στο σημείο ββ) του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι, εκτός άλλων, δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι:

«ββ) οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β’ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172 (Β’1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργεόυ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.»

Εφόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το ανωτέρω πρόγραμμα και είναι ενταγμένοι σε Μητρώο Εκπαιδευτών (Προσωρινό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, Λ.Α.Ε.Κ., ΕΚΔΔΑ ή άλλο) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία.

Τα απαραίτητα βήματα είναι τα εξής:
1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Εκτύπωση και υπογραφή της Ηλεκτρονικής αίτησης
3. Κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προσδιορίζεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
4. Αποστολή φακέλου με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη: «Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης».
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Την υπεύθυνη δήλωση κατεβάστε την μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μετά την αποστολή της αίτησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της και το αποτέλεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας trainers.eoppep.gr

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε αντιστοιχία με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και είναι βασισμένο στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ. Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα, με την μέθοδο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και θα έχει διάρκεια 200 ώρες. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει:
✔ 182 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ώρες και ημέρες που ο καταρτιζόμενος επιθυμεί χωρίς τη φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο,

✔ 6 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή απευθείας από τον υπολογιστή και

✔ 12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται test κλειστών ερωτήσεων, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων καθώς επίσης και πρόσθετη βιβλιογραφία.

Ενότητα 1 | Ομάδα εκπαιδευομένων- ομάδες στόχοι
Ενότητα 2 | Δυναμική της ομάδας
Ενότητα 3 | Θεωρητικό πλαίσιο- αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 4 | Ιστορική εξέλιξη-εκπαιδευτική πολιτική
Ενότητα 5 | Μεθοδολογία σχεδιασμού-κοινωνικοοικονομικό/πολιτιστιμικό πλαίσιο
Ενότητα 6 | Εκπαιδευτικές μέθοδοι-τεχνικές-εκπαιδευτική διεργασία
Ενότητα 7 | Βασικές ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
Ενότητα 8 | Εκπαιδευτικό υλικό-εποπτικά μέσα-χώρος
Ενότητα 9 | Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής ανάπτυξη
Ενότητα 10 | Ανακεφαλαίωση

Η παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητο αφενός για την αναβάθμιση των ικανοτήτων διδασκαλίας των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ενηλίκων και αφετέρου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διοργανώσει ο ΕΟΠΠΕΠ και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων , η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ .
Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος δίνει επιπλέον μοριοδότηση (1,5 μόρια) για την επιλογή ωρομισθίων εκπαιδευτών για τα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Το CONSUL AE δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 10 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, θα αποτελέσουν τους επόμενους εν δυνάμει συνεργάτες μας και θα ενταχθούν στην εκπαιδευτική μας ομάδα.

Γιατί να επιλέξετε το ΚΕΚ CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.

×

 

Δείτε εδώ τις καθημερινές εξελίξεις.

Στο Blog του ΚΕΚ Consul