elen
Slide background

Voucher για υποψήφιους 18 έως 24 ετών

Για άνεργους

Επιδοτούμενο
Slide background

Voucher | Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

Για άνεργους

Slide background

Πρόγραμμα Voucher 29 έως 64 ετών

Για άνεργους

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
2600€ επίδομα
Slide background

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Για όλους

Εξασφαλίσετε τα πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση

Slide background

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Αξιοποίησε την ευκαιρία για εύρεση εργασίας

Slide background

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από το blog του ΚΕΚ Consul

Δείτε τα τελευταία νέα!!!!

Slide background

Αυτοεκτίμηση & Ψυχική Υγεία

Για όλους

Slide background

Απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας

Πιστοποίηση

Το Consul Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας σας τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε τα σημαντικότερα και πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση.

Τα σεμινάρια οδηγούν, μέσω εξετάσεων, σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ, τον ιδιωτικό τομέα και απαραίτητο σε πολλές προκηρύξεις για θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς. Ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, να πιστοποιηθεί στις αρχικές ενότητες που απαιτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο

 

 Διεξαγωγή σεμιναρίου

Δωρεάν δια ζώσης προετοιμασία για όλες τις ενότητες του σεμιναρίου
Απεριόριστα TEST προσομοίωσης των εξετάσεων σε πραγματικό περιβάλλον
Ψηφιακές σημειώσεις για κάθε ενότητα
Χαμηλό κόστος εξετάσεων

Ενότητες σεμιναρίου

✔ Microsoft Word - Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2007 - Windows7)
✔ Microsoft Excel - Λογιστικά Φύλλα (MS Excel 2007 - Windows7)
✔ Microsoft Power-Point - Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2007 - Windows7)
✔ Microsoft Access - Βάσεις δεδομένων (MS Access 2007 - Windows7)
✔ Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Περιβάλλον Windows7
✔ Internet Explorer + Microsoft Outlook - Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer, Microsoft Outlook 2007 - Windows7)

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input


Το CONSUL Α.Ε., υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων μη Τυπικής εκπαίδευσης, που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. 

Με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4342/2015 , από τον Σεπτέμβριο του 2017, οι εκπαιδευτές ενηλίκων που δεν θα είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Τόπος υλοποίησης

Όλες οι Περιφέρειες (Υλοποίηση μέσω πλατφόρμας Elearning)

Εισηγητής - Επιστημονικά Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Τ.Τσίρος
(Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Κοινωνιολόγος, Παιδαγωγός, Μηχανικός Μ.Μ.)

Οφέλη Συμμετοχής

Η παρακολούθηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητο αφενός για την αναβάθμιση των ικανοτήτων διδασκαλίας των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση των ενηλίκων και αφετέρου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα διοργανώσει ο ΕΟΠΠΕΠ και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων , η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ .
Θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος δίνει επιπλέον μοριοδότηση (1,5 μόρια) για την επιλογή ωρομισθίων εκπαιδευτών για τα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Το CONSUL AE δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 10 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, θα αποτελέσουν τους επόμενους εν δυνάμει συνεργάτες μας και θα ενταχθούν στην εκπαιδευτική μας ομάδα.

Που απευθύνεται

✔ Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων , οι οποίοι δε διαθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες και θέλουν να επιμορφωθούν για να μπορούν να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων,

✔ Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων

✔ Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε αντιστοιχία με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων και είναι βασισμένο στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ. Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα, με την μέθοδο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και θα έχει διάρκεια 200 ώρες. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει:
✔ 182 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ώρες και ημέρες που ο καταρτιζόμενος επιθυμεί χωρίς τη φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο,

✔ 6 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή απευθείας από τον υπολογιστή και

✔ 12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται test κλειστών ερωτήσεων, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων καθώς επίσης και πρόσθετη βιβλιογραφία.

Ενότητες Σεμιναρίου

Ενότητα 1 | Ομάδα εκπαιδευομένων- ομάδες στόχοι
Ενότητα 2 | Δυναμική της ομάδας
Ενότητα 3 | Θεωρητικό πλαίσιο- αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 4 | Ιστορική εξέλιξη-εκπαιδευτική πολιτική
Ενότητα 5 | Μεθοδολογία σχεδιασμού-κοινωνικοοικονομικό/πολιτιστιμικό πλαίσιο
Ενότητα 6 | Εκπαιδευτικές μέθοδοι-τεχνικές-εκπαιδευτική διεργασία
Ενότητα 7 | Βασικές ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
Ενότητα 8 | Εκπαιδευτικό υλικό-εποπτικά μέσα-χώρος
Ενότητα 9 | Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής ανάπτυξη
Ενότητα 10 | Ανακεφαλαίωση

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Εφόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το ανωτέρω πρόγραμμα και είναι ενταγμένοι σε Μητρώο Εκπαιδευτών (Προσωρινό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, Λ.Α.Ε.Κ., ΕΚΔΔΑ ή άλλο) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία.

Τα απαραίτητα βήματα είναι τα εξής:
1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Εκτύπωση και υπογραφή της Ηλεκτρονικής αίτησης
3. Κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προσδιορίζεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
4. Αποστολή φακέλου με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη: «Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης».
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Την υπεύθυνη δήλωση κατεβάστε την μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μετά την αποστολή της αίτησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της και το αποτέλεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας trainers.eoppep.gr

Θεσμικό Πλαίσιο Σχετικά με τη Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων

Η διαδικασία της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (ΦΕΚ. 118 Α’/15-5-2014). Ακολούθως δε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016), οι διατάξεις του άρθρου 17 της ανωτέρω Υ.Α. τροποποιούνται. Ειδικότερα στο σημείο ββ) του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι, εκτός άλλων, δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι:

«ββ) οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β’ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172 (Β’1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργεόυ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.»

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

 

Το ΚΕΚ CONSUL διοργανώνει προγράμματα e-learning προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 105 ώρες και υπάρχει χαμηλό κόστος συμμετοχής, ενώ γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

 

 

Ποιους αφορά

Η κατάρτιση και πιστοποίηση αφορά άμεσα:

• Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
• Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
• Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
• Όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
• Αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.

Διάρκεια προγραμμάτων

Τα παραπάνω προγράμματα είναι διάρκειας 105 ωρών και έχουν ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι καταρτιζόμενοι μετα το τέλος του κύκλου κατάρτισης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση που διοργανώνει το Κ.Ε.Μ.Ε.Α, για την απόκτηση άδεια προσωπικού ασφάλειας (Άδεια security).

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

•    Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
•    Ποινικός κώδικας
•    Ποινική δικονομία
•    Ειδικοί ποινικοί νόμοι
•    Εισαγωγή στην ασφάλεια
•    Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
•    Ανταπόκριση σε περιστατικά
•    Ασφάλεια εγκαταστάσεων
•    Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
•    Προστασία προσώπων
•    Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
•    Παροχή πρώτων βοηθειών

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Ποιους αφορά

Σύμφωνα με την υπ.αριθ. 7737/939/13 υπουργική απόφαση (αρ. σχετικού ΦΕΚ 302 Β/14-02-2013) , ο τεχνικός έλεγχος των ελαφρών, βαρέων και δικύκλων οχημάτων στα ΚΤΕΟ διενεργείται από πιστοποιημένο ελεγκτικό προσωπικό.

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

 

 

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

georgika farmaka 1Το KEK CONSUL  εφοδιάζει τους αγρότες με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο του κάθε παραγωγού για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας τέθηκαν κανόνες μέσω της θέσπισης Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Σας ενημερώνουμε ότι η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την αγορά γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012.

Διάρκεια

Η κατάρτιση διαρκεί συνολικά 12 ώρες (4 ώρες κάθε μέρα για 3 ημέρες) και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική άσκηση.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Γιατί να επιλέξετε το ΚΕΚ CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.

×

 

Δείτε εδώ τις καθημερινές εξελίξεις.

Στο Blog του ΚΕΚ Consul