Σεμινάρια
Bartender

Το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο διοργανώνει σεμινάρια Bartender με δυνατότητα πιστοποίησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

40 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

32 ώρες μέσω e-learning και 6 ώρες πρακτική άσκηση στο χώρο μας

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργάνωση & Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εξασφάλισε τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: K1/122436/25-07-2016, ως Σύμβουλος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

2 μήνες

Διάρκεια προγράμματος

250 ώρες μέσω e-learning

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας.....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή Ξένης Γλώσσας

Σκοπός η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελ. Εκπαίδ. και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου....

2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Hotel
Management

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις που απαιτούνται για να δουλέψουν αποτελεσματικά σε ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα.

30 ώρες

Διάρκεια προγράμματος

Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Δυνατότητα παρακολούθησης

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια
Nail Specialist

Η βεβαίωση παρακολούθησης σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία, σας δίνει τα εφόδια για να δημιουργήσετε/διαχειριστείτε μία επιτυχημένη επιχείρηση!

600 ώρες - (υλοποίηση εντός 6 μηνών)

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια Πληροφορικής
MS Office

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ωφελούμενοι

● Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων ● Επεξεργασία Κειμένου ● Υπολογιστικά Φύλλα ● Υπηρεσίες Διαδικτύου ● Βάσεις Δεδομένων ● Παρουσιάσεις

Ενότητες πιστοποίησης

30 ώρες
Δια ζώσης παρακολούθηση ή και μέσω e-learning

Διάρκεια

Δείτε περισσότερα

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων

Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Ωφελούμενοι

32 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας

Διάρκεια προγράμματος

160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα

Επιδότηση

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Οφέλη Συμμετοχής

188 ώρες μέσω e-learning
12 ώρες δια ζώσης, με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες

Τρόπος υλοποίησης

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση
άδειας Security

Χαμηλό κόστος συμμετοχής Γίνονται και ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!

Κόστος

105 ώρες μέσω E-learning

Διάρκεια προγράμματος

Δείτε περισσότερα

Το ΚΕΚ Consul, έχοντας ως στόχο τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2017», το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.

 

Η παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, η συνεργασία με έμπειρους εισηγητές και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Συνοπτικά οι όροι του προγράμματος είναι

1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
2. Διάρκεια προγράμματος: 32 ώρες και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).
3. Επιδότηση: 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό λογαριασμό.
4. Αντικείμενο Κατάρτισης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης. Οι ενδεικτικοί τίτλοι περιγράφονται παρακάτω στην καρτέλα "Θεματικές Ενότητες".

 Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές:

 1. Άγιος Ιωάννης Ρέντη
 2. Κάτω Πετράλωνα

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων της επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:

1. Η επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 30 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους

2.Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (να έχουν ένσημα)

Δικαιολογητικά

-     Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης - κατεβάστε την από εδώ➢
-     Δήλωση συμμετοχής εργαζόμενου - κατεβάστε την από εδώ➢

-     Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας

-     Φωτ/φο βεβαίωσης ΑΦΜ ή φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας

-     Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού

-     Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων ΔΥΟ μηνών (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο) Τρέχοντος έτους (2017)

     Μπορείτε να ανεβάσετε συμπληρωμένη την αίτηση σας εδώ➢

Θεματικές Ενότητες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Πωλήσεις – Marketing - Οργάνωση & Διοίκηση

• «TRANSLATING THE BODY’S LANGUAGE» Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια σας
• Οργάνωση και διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Customer Service – Customer Loylalty. Τεχνικές και δράσεις αποτελεσματικής ικανοποίησης πελατών
• Logistics (διαχείριση αποθήκης)
• Τime & Stress Management – Aποτελεσματική διαχείριση χρόνου και άγχους
• Publing Speaking: «Αποτελεσματικές Τεχνικές βελτίωσης ικανοτήτων και αυτοπεποίθησης για δημόσιες ομιλίες»
• Image Making: Create your Professional & Personal Brand
• Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας
• Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Υγιεινή - Aσφάλεια
• Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων βοηθειών
• Πρόληψη ατυχημάτων – Υγιεινή & Ασφάλεια - Πυρασφάλεια

Λογιστικά & Φοροτεχνικά
• Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
• Φορολογία εισοδήματος νομικών & φυσικών προσώπων
• Νομοθεσία και μισθοδοσία
Τρόφιμα - Υγιεινή
• Haccp-Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων (ύλη Ε.Φ.Ε.Τ. )
• Σύγχρονες διατροφικές τάσεις (Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα - Βιολογικά προϊόντα – Δυσανεξίες)
• Νέες τεχνολογίες στον κλάδο της αρτοποιίας
Τεχνικά
• Νέες τεχνολογίες στο χώρο του αυτοκινήτου
• Γεμολογία (Σεμινάριο για επεξεργασία πολύτιμων λίθων)
• Κανόνες χρωματολογίας (απευθύνεται σε κομμωτήρια)
Πληροφορική
• Βασικές Αρχές Πληροφορικής
• Λογιστικά φύλλα Excel (βασικές αρχές για αρχάριους)
• Advance excel (εφαρμογές προχωρημένων δυνατοτήτων)
• Digital Imaging- Photoshop
• Σχεδιασμός Ιστοσελίδας με Joomla

Σημειώσεις

 

 Εισάγετε κωδικό για να κατεβάσετε τις σημειώσεις 

Please enter the password to see the content

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

 • Υποχρεωτικό!
  Ελέγξτε την ορθότητα του email
  Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
  Υποχρεωτικό!
  Invalid Input

 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, διπλωματούχους μηχανικούς (μέλη του ΤΕΕ), πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και σε μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (κατ’εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής & εθνικής νομοθεσίας) , να αποκτήσουν την άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (ΑήΒτάξης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενεργειακών επιθεωρήσεων και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς κατόπιν εξετάσεων (Π.Δ.100/ΦΕΚ177(Β)/06-10-2010).

Διάρκεια

28 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής ) και 60 ώρες υποχρεωτικής επιλογής για τους επιθεωρητές Κτιρίων,
20 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής ) και 30 ώρες υποχρεωτικής επιλογής για τους επιθεωρητές Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ,
22 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής ) και 30 ώρες υποχρεωτικής επιλογής για τους επιθεωρητές Εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί δυναμικά στην υλοποίηση και των 3 προγραμμάτων με άρτια οργάνωση, με άριστα καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα εισηγητών, σε ευέλικτα ωράρια, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος της αγοράς .

Εκπαιδευτές - Συνεργάτες

Οι εισηγητές των σεμιναρίων διαθέτουν σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλή κατάρτιση καθώς και σχετική εκπαιδευτική εμπειρία, γεγονός που διασφαλίζει την ποιοτική και σε βάθος εκπαίδευση των καταρτιζομένων.

ΔΡ. Γιαννακίδης Γεώργιος, Mηχανολόγος Mηχανικός, Ph.D., D.I.C. διδάσκων σε θέματα « Ενεργειακής οικονομίας» , «Μετάδοση θερμότητας ΙΙ- ηλιακή τεχνική », «Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες» και «μετάδοση θερμότητας »

Αλεξανδρή Ελευθερία, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π , με μεταπτυχιακό στον «Ενεργειακό σχεδιασμό και στην αρχιτεκτονική» και διδακτορική διατριβή στον τομέα της επιστήμης της αρχιτεκτονικής .

Λάσκος Κωνσταντίνος,Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση σε θέματα ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων .

Μαντάς Δημήτριος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., εξειδικευμένος σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας , εναλλακτικές μορφές ενέργειας , βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής .

Μαρκογιαννάκης Γεώργιος,Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, με εξειδίκευση στην Μελέτη – Επίβλεψη –Κατασκευή Κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών Εγκαταστάσεων .

Δρούτσα Καλλιόπη, Μ.Sc,Φυσικός Περιβάλλοντος, ειδικός Τεχνικός Επιστήμων στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & βιώσιμης Ανάπτυξης και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Νάζος Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., με μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ενεργειακή Ανάλυση συστημάτων HVAC, καθηγητής εφαρμογών τμήματος μηχανολογίας Ενεργειακού Τομέα ΤΕΙ Πειραιά

Φερχάντεν Φαίδων, Χημικός μηχανικός του ΕΜΠ με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στους Λέβητες και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης

Καζαμίακης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός τεχνολογος μηχανικόςμε πλουσια , διδακτική εμπειρεια σε εγκαταστ’ασεις ψύξης αερισμού & κλιματισμού , στοιχεία τεχνικής θερμοδυναμικής &μετάδοσης θερμότητας

Κορνιωτάκης Κωνσταντίνος, Σχολή Ικάρων – αεροναυπηγός μηχανικός (ΣΜΑ) .Πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον κλιματισμό – θέρμανση – ενέργεια .

Κίτσος Δημήτριος, μηχανολόγος &αεροναυπηγός μηχανικός της πολυτεχνικής σχολής του Παν/μιου Πατρών . Μεταπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ »

Φιλίππου Γεώργιος, Mηχανολόγος μηχανικός (polytecnico di napoli), , προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής με πολύχρονη εργασιακή έμπειρα σε συναφή αντικείμενα.

Γλάρου Διαμάντω, Mηχανολόγος Μηχανικός του ΤΕΙ Χαλκίδας. διδακτική εμπειρία σε ΤΕΙ .

 

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Όλοι οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% για τους εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Η ανωτέρω εισφορά συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των μικτών (ακαθάριστων) αποδοχών των εργαζομένων.
Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
Το ποσό αυτής της εισφοράς 0,24% που οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στο ΙΚΑ με τις εισφορές τους, μπορεί να «επιστραφεί» στις επιχειρήσεις μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού τους στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%.
Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αδαπάνως, συμμετέχοντας στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ., εφόσον έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές εισφορές..
Οι δαπάνες της κατάρτισης καλύπτονται με την απορρόφηση των κονδυλίων από τον ΟΑΕΔ που σχηματίζονται από την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% που έχουν καταβάλει οι επιχειρήσεις.
Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Το 0,24% συμπεριλαμβάνεται στις εργοδοτικές εισφορές.
Το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί μόνο για εκπαίδευση.

Όποια επιχείρηση δεν κάνει έγκαιρα χρήση του εν λόγω προγράμματος χάνει τα χρήματα που έχει ήδη καταβάλλει, χωρίς να ωφεληθεί.

Βασική απαίτηση του ΟΑΕΔ για την έγκριση τέτοιων προγραμμάτων είναι οι Εισηγητές των προγραμμάτων να είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων του Οργανισμού έχοντας Αριθμό Εισηγητή ΛΑΕΚ.

Συνολικό δικαιούμενο ποσό προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%

To ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής:

Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2015.

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του έτους 2014 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015.

Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2015.

Το ΚΕΚ CONSUL A.E. είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη προκύψει σε μία εταιρεία καθώς και να δημιουργήσει ένα σεμινάριο πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες μίας εταιρείας

Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος αναλαμβάνουμε ΔΩΡΕΑΝ την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ για εσάς.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα?

Υποχρεωτικό!
Ελέγξτε την ορθότητα του email
Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου
Υποχρεωτικό!
Invalid Input

Υποκατηγορίες

Γιατί να επιλέξετε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο CONSUL

Η ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό με άμεση τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατάρτισης, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εργαζομένων - επιχειρήσεων.

Είμαστε δίπλα σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με την καλύτερη εξυπηρέτηση άμεσα και φιλικά.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός ανθρώπινου, φιλικού, υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.


Εγγραφείτε στο newsletter μας...


και σας ενημερώνουμε ΕΜΕΙΣ για όλα τα ενεργά προγράμματα.

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι...


Συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα παραπόνων πατώντας εδώ.